Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jako aktywny członek respektujemy jego wszystkie zapisy. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Zasad Dobrych praktyk na stronie związku. Link poniżej.

ZPF ZDP Paytree
Zespół paytree

Komisja Etyki ZPF

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz Klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Pełna instrukcja, zawierająca opis i zasady składania wniosku znajduje się pod przyciskiem poniżej.