I. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.paytree.pl oraz w jaki sposób może je wykorzystywać?
II. Cookies – czym są i jak je wyłączyć?
III. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące od osób kontaktujących się z nami?
IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.
V. Profilowanie
VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
VII. Zabezpieczenia
VIII. Administrator danych osobowych
IX. Inspektor Ochrony Danych

I. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.paytree.pl oraz w jaki sposób może je wykorzystywać?

Witryna internetowa www.paytree.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją użytkownikach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług o najwyższym standardzie.
Żadna z powyższych informacji nie zostanie przekazana osobom trzecim w celu innych niż cel, w którym dane te zostały zgromadzone.
Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:
• diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera;
• analizy naruszeń bezpieczeństwa;
• w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW.
Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową;
W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

II.Cookies

Witryna www.paytree.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, które zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji “Cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.paytree.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W zależności od używanej przeglądarki, może być możliwość doprecyzowania szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne strony, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, przechowywanych urządzeniu Użytkownika. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje określone pliki cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Strony, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pomocą plików Cookies jest art. 6 ust. 1 pkt. a) Rodo – zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Zgodę na przetwarzanie plików cookies można w każdym momencie wycofać. W tym celu należy usunąć pliki cookies. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał zgromadzone w ten sposób dane osobowe do czasu usunięcia plików cookies z komputera użytkownika.

III. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące od osób kontaktującymi się z nami?

Pod zakładką „kontakt” dostępną na www.paytree.pl mogą Państwo uzyskać informację w jaki sposób się z nami skontaktować. Uzyskane w ten sposób dane będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz podjęcia działań na Państwa żądanie.
Pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do przedstawiania naszej ofert handlowej ani nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w innych celach, będziemy wykorzystywać zebrane w ten sposób dane, wyłącznie dla celu, w którym dane zostały zebrane. Cel przetwarzania danych zawsze jest wyrażony w treści zgody.
W każdym czasie mogą się do nas Państwo zwrócić z pytaniem czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przesłanych na adres mailowy kontakt@paytree.pl, który znajduje się w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej jest art. 6 ust. 1 pkt. b) Rodo – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administrator danych osobowych zgromadzone w ten sposób dane będzie przetwarzał tylko przez taki okres jaki jest niezbędny do obsługi danego zapytania/do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń w przypadku klientów.

IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Witryna internetowa www.paytree.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.paytree.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników będą wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

V. Profilowanie.

Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zabezpieczenia i odbiorcy danych.

Witryna internetowa www.paytree.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją.
Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.
Dostęp do danych mogą mieć także podmioty z którymi współpracujemy przy zarządzaniu niniejszą stroną (firmy IT, hostingodawca, agencje marketingowe). Żaden z tych podmiotów nie jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych we własnym zakresie i nie może ich wykorzystywać do własnych celów.

VIII. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Paytree SA, z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Polanki 19, 80-308  Gdańsk.

IX. Inspektor Ochrony Danych.

W Paytree SA z siedzibą w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres biura : ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, adres e-mail: iod@paytree.pl.
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z Administratorem danych osobowych.