Biuro Obsługi Klienta

Nasze produkty:

Obsługa telefoniczna

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.

58 733 55 66

Nasze dane

Paytree logo

Siedziba:

Paytree SA
ul. Chłopska 53
80-350 Gdańsk

NIP: 5842733734
REGON: 221973237
KRS: 0000996923

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 137 250  zł opłacony w całości

Kontakt:

e-mail: kontakt@paytree.pl
tel. 58 733 55 66

Inspektor Danych Osobowych:

Joanna Kiraga
e-mail : iod@paytree.pl

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli stron umów

Znajdź nas na mapie

Zgłoś nadużycie

Przywiązujemy szczególną wagę do odpowiedzialnego biznesu rozumianego jako prowadzenie działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi (m. in. procedura AML – przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy) oraz normami etyczno – moralnymi.

Rozumiemy jednak, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest nieuniknione. Dlatego też wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia jest dla nas priorytetem.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w firmie Paytree SA stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość. Przejdź do formularza klikając w przycisk poniżej.

Zgłoszenie do Komisji Etyki ZPF

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz Klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Pełna instrukcja, zawierająca opis i zasady składania wniosku znajduje się pod przyciskiem poniżej.