Kadra paytree

Bartłomiej Garczyk - Prezes Zarządu

Bartek od ponad 17 lat związany jest z sektorem usług finansowych. Posiada doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.  Zajmował stanowiska menadżerskie w obszarze ryzyka kredytowego w polskich bankach, pracując dla międzynarodowej grupy General Electric oraz w instytucji pożyczkowej. Pracując dla czołowej firmy konsultingowej PWC, w obszarze Financial Risk Management, wspierał polskie i zagraniczne banki i instytucje finansowe w projektach budowy, implementacji i walidacji modeli ryzyka kredytowego, optymalizacji strategii biznesowej oraz transakcjach fuzji i przejęć.  Od początku działalności Paytree Bartek objął stanowisko CEO.